This project is read-only.
Описание на проекта
Project Estimator е програма профилирана в изготвянето на КССта и анализни цени.

Официална страница:
http://martinsimeonov.wordpress.com/apps

Screen 01.png

Основна функционалност
Project Estimator поддъра всички необходими функции за изготвянето на КСС с анализи. За пример:
  • създаване, копиране и редактиране на анализ
  • гъвкаво оформяне на основната таблица
  • глобално редактиране на цените на материали, механизация или часови ставки
  • гъвкаво дефиниране на печалба
  • разширени възможности за работа с допълнителните разходи


Основни справки
Програмата поддържа следните справки:
  • спарвки труд, матерали и механизация
  • обобщаваща информация за проекта


Съвместна работа с Excel
Project Estimator е пригодена да работи съвместно с Excel и поддържа различни функции улесняващи съвместимостта на двете програми, като:
  • експортиране на количествено стойностната сметка
  • експортиране на справки труд / материали / механизация


Ползване на база данни
Project Estimator е програма за съставяне на количествено стойностни сметки. Тя е пригодена да работи съвместно с програмата baceCP, която е източника на база данни.Ръководство за ползване
Ръководството за ползване на програмата е поместена в секция DOCUMENTATION. При необходимост от съдействие с конкретни казуси можете да използвате страницата за дискусии: DISCUSSION, където някой от членовете на екипа ще се постарае да ви съдейства.


Last edited Jun 11, 2014 at 12:58 PM by martinsimeonov, version 14