This project is read-only.
Project Estimator е разработвана с технологията Mono. Тази технология е мултиплатформена, т.е. програмите написани под нея могат да се инсталират както на Windows, таки и на другите операционни системи (Linux и MacOS).

За съжаление този бенефит изисква инсталация на две допълнителни библиотеки:
- Microsoft .Net 3.5
- Gtk# .Net

В следващите редове е описано как трябва да се инсталира програмата под различните видове опреационни системи.

Windows 7 и 8
1. Инсталиране на Gtk# .Net директен линк (официална страница)
2. Инсталиране на Project Estimator линк

Windows XP
1. Инсталиране на Microsoft .Net 4 линк
2. Инсталиране на Gtk# .Net директен линк (официална страница)
3. Инсталиране на Project Estimator линк

Ubuntu
1. Инсталиране на mono runtime
2. Изтегляне и разархивиране на tar.gz файла на Project Estimator

Можете да видите видеото представящо работата на програмата под Ubuntu: http://youtu.be/FID4bZk_PDk

MacOS
1. Инсталиране на mono runtime
2. Изтегляне и разархивиране на tar.gz файла на Project Estimator


За сега програмата е тествана само за изброените опреационни системи. При проблеми с инсталацията или стартирането на програмата можете да докладвате в секцията ISSUE TRACKER.Last edited May 16, 2013 at 12:10 PM by martinsimeonov, version 8

Comments

No comments yet.