This project is read-only.

Поддържани операционни системи

Project Estimator е разработена с технологията Mono. Тази технология е мултиплатформена, което означава, че програмите написани под нея могат да се инсталират както на Windows, така и под Linux. Технологията работи посредством библиотеките GtkSharp.

Инсталация под Windows

Под Windows инсталацията се извършва стандартно. След като се изтегли инсталатора на програмата се стартира и се следват неговите инструкциите. Той съдържа в себе си и инсталира автоматично програмата, базата данни, помощните програми и всички необходими библиотеки.
След завършване на инсталацията програмата е готова за ползване.

Инсталиране под Linux

Версията под Linux е portable, което ще рече, че се извършва ръчно. След изтегляне стъпките са следните:
- Разархивиране в потребителската директория
- Инсталиране на Mono Runtime
- В последствие трябва да бъде създаден пряк път на програмата и да бъда регистрирани файловите разширения

Техническа поддръжка

При проблеми с програмата можете да пишете на:
http://projectestimator.codeplex.com/discussions
където ще може да бъде указана техническа помощ.Last edited Apr 21, 2014 at 11:50 AM by martinsimeonov, version 5

Comments

No comments yet.