This project is read-only.

Конвертиране на анализ по мерни единици

Въведение

Project Estimator позволява един анализ да бъде конвертиран по неговата дименсия. Това би помогнало при адаптирането на цена за пример от тон за кг.

Fig02.PNG
Фиг. 02
 

Стартиране

Fig01.PNG
Фиг. 01
 

Формата за конвертиране по дименсии се стартира, като се избере желаната позиция и с десен бутон на мишката бъде избран редът Корекция на анализ с коефициент.

Коригиране

На Фиг. 01 е показана формата за конвертиране, като в нея е зареден анализ за тон. Project Estimator автоматично разпознава дименсията и предлага да конвертира данните в килограм. Програмата има подредени в себе си различните типове дименсии с коефициенти за конвертиране. Т.е. в тази ситуация не е необходимо да се прави нищо.

Разбира се потребителят има възможност да промени дименсиите, по негово желание.

След настройването на дименсиите за да бъде конвертиран анализа трябва само да се натисне бутона Коригирай.Фигури за снимане:
Фиг. 01 - Стартиране на формата
Фиг. 02 - Форма за конвертиране на анализ по дименсия


Last edited Aug 12, 2014 at 11:21 AM by martinsimeonov, version 3

Comments

No comments yet.