This project is read-only.

Подробна информация за обекта

Формата за подробна информация се стартира с клавишната комбинация:
Ctrl + F6

След използването на клавишната комбинация трябва да се стартира формата показана на Фиг. 01:

Fig01.PNG
Фиг. 01
 


Разбира се с бутона за копиране може данните от диалога да бъдат прехвърлени в Excel.

Last edited Aug 12, 2014 at 12:54 PM by martinsimeonov, version 2

Comments

No comments yet.