This project is read-only.

Работа с добавки

Въведение

В Project Estimator е създадена система за инсталиране на допълнителни приложения, които могат да спомогнат работата по дадена сметка.За пример в него могат да бъдат добавени инструменти за:
- Количествени сметки
- Калкулатори
- Бази данни
- Ценоразписи

Или просто да бъдат стартирани спомагателни скриптове. За пример да се покаже иконата на PE Port на Desktop`а.

Стартиране на прозореца за добавки

Fig02.PNG
Фиг 02
 

Прозорецът за добавки се стартира от менют:
Инструменти > Добавки

Ще се стартира прозореца на добавки (Фиг. 2)


Инсталиране и деинсталиране на добавки


Във вече стартирания прозорец може да се видят всички добавки и скриптове, които са подредени в раздели (от лявата страна).

Когато един ред бъде избран преди да бъде инсталирана добавката може да се прочете повече за нея от бутона "Допълнителна информация".

Инсталацията се извършва с натискането на бутона "Инсталирай". Добавката ще се появи на две места:
- в менюто инструменти (Фиг. 1)
- на десктопа (от където иконата може да бъде изтрита без проблем)

Съответно стартирането става от двете изброени места.

Изтриването на добавките се извършва пак от прозореца. Трябва да се намери инсталирания иснтрумент и вместо бутон за инсталиране ще има бутон за деинсталация.


Стартиране на скриптове

Скриптовете се служат за поправка, и те не могат да бъдат инсталирани или деинсталирани. При тях има само опцията "Стартирай".Опис на фигурите:
Фиг. 1 - Меню за инструменти
Фиг. 2 - Прозорец за добавки
Last edited Aug 28, 2015 at 3:11 PM by martinsimeonov, version 5

Comments

No comments yet.