This project is read-only.

Симулации на крайни стойности

Формата за симулации се стартира с клавишната комбинация:
Ctrl + F7

След използването на клавишната комбинация трябва да се стартира формата показана на Фиг. 01:

Fig01.PNG
Фиг. 01
 


Самите симулации стават след като се избере отметката пред някои от параметрите на сметката и започне да се настройва със слайд бара. Трябва да се има в пред вид, че това е само симулация и не променя истинските параметри на обекта.


Разбира се с бутона за копиране може данните от диалога да бъдат прехвърлени в Excel.


Last edited Aug 12, 2014 at 1:02 PM by martinsimeonov, version 3

Comments

No comments yet.