This project is read-only.

Особености

В този раздел ще бъдат описани някои особености, които трябва да се имат в пред вид при по - задълбочена работа с експорти.

Експорт в Project 2013

При работа с Project 2013 е необходимо да окажете какъв разделител използвате при импорта. В този случай това е табулация или tab.

Използване на Fixed Cost

Използването на Fixed Cost дава възможност на Project да разбере цената на всеки един вид СМР. Това води до серия от ползи. За пример и задаване на процент за изпълнение в колоните:
- Actual Cost - ще покаже изразходваните средства, а в
- Remaining Cost - колко остават за дадената позиция.

Особеността е, че при експорта се добавят стойности и на клоновете от работа, които трябва да се изтрият ръчно. В противен случай общата себестойност на обекта ще се увеличи в пъти.

За потребителите с по малко опит в Project се препоръчва да използват колоните Cost1 - Cost10.

Използване на ресурси

Когато се експортират ресурси се препоръчва да:
- няма дублиращи се имена
- няма работници с еднакви имена в един и същ анализ

Last edited Apr 21, 2014 at 7:23 AM by martinsimeonov, version 7

Comments

No comments yet.