This project is read-only.

Импортиране на анализи то Excel

Импортирането на анализи от Excel е задача, която може да възникне пред всеки. Програмата с която се извършва това е PE Port, която се инсталира заедно с Project Estimator.

Фиг. 1
Fig2.PNG

Принципа на импорта е:
1. Копиране на анализа от Excel
2. Конвертиране с PE Port
3. Вмъкване в Project Estimator или baseCP

Фиг. 2
Fig3.PNG

Разчитането на анализи се извършва по шаблон (показан на Фиг. 1). Също така се указва към коя програма да се конвертира и дали да е ред или само анализ след вмъкването си.


Last edited Apr 21, 2014 at 6:52 AM by martinsimeonov, version 4

Comments

No comments yet.