This project is read-only.

Автоматично експортиране към Project

Възможностите за експортиране на график от PE към Project се разделят на два основни вида:
- Експортиране на структурата на сметката със стойности (без ресурси)
- Експортиране на структурата на сметката с дефинирани и зададени ресурси

Внимание: Преди да започнете експорта се уверете, че вашите настройки са направени коректно.

Експортиране на график без ресурси

Този вариант е по - кратък и унаглдява принципа на използването на модула за експортиране. За начало отворете сметка. След това изберете от менюто:
Експортиране > Експортиране на график към Project

В следващите стъпки графикът ще бъде експортиран.

СТЪПКА 1

Фиг. 1
avt1.png

Ще се появи диалогът показан на Фиг. 1. В него се избира опцията:
Експорт без ресурси

След, което се избира бутона Продължи.


СТЪПКА 2

Фиг. 2
avt2.png

В тази стъпка се избират стойностите, които да се прехвърлят в Project. По подразбиране всички са отметнати. Те се разпределят в зависимост от типа си между Text1...n и Cost1 и 2.

По интересна от тях е стойността Механизация. В нея се попълва със запетая видовете машини, които са зададени на всеки един ред. Това е доста леко решение, когато към графикът има изискване към изброяването на механизацията.

Избира се бутона Продължи.

СТЪПКА 3

Фиг. 3
avt3.png

В тази стъпка всички настройки са направени и следва да бъде изпълнено само експортиране. Трябва да бъде избран бутона (от Фиг. 3):
Експортирай към Project

След натискането му се зарежда Project с включен wizard прозорец. В него трябва да се натиска единственото Next.

След като стигнете до бутона Finish и го натиснете ще видите експортираната структура, с което се преминава към следващата стъпка.


СТЪПКА 4

Фиг. 4
avt4.png

След като графика експортиран първоначално няма да се виждат колони от рода на мярка или количество. Те следва да се извадят ръчно.

Когато се върнете в Project Estimator и изберете Продължи ще видите изброени колони от Project. Всички те са запълнени със стойности и могат да бъдат отворени.Експортиране на график с ресурси

Експортирането с ресурси се извършва на същия принцип но в два етапа На практика се извършват два експорта с малки разлики в настройките.

Аналогично на дотук описаните стъпки се експортирате ресурсите (на Фиг 5 и Фиг. 6 са отбелязани в червено). Във вторият етап трябва да се експортира структурата на сметката в същия файл (на Фиг 5 и Фиг 6).

Разликите са отбелязани на Фиг. 5 и Фиг. 6. С червен цвят са отбелязани настройките за Етап 1, а с син цвят са отбелязани тези за Етап 2.

ЕТАП 1 - Експортиране на ресурси

Фиг. 5
wiz1.png


ЕТАП 2 - Експортиране на задачи

Фиг. 6
wiz2.png


...

Last edited Apr 21, 2014 at 7:06 AM by martinsimeonov, version 12

Comments

No comments yet.