This project is read-only.

Копиране на анализи от baceCP

В програмата baceCP се съхраняват базата данни от анализи, които са пригодени за работа с Project Estimator. Двете програми са проектирани да работят съвместно.


Започване на работа с baceCP

baceCP може да се изтегли от: страницата за сваляне. Преди да се инсталира е задължително да се прочете Ръководството за инсталиране на baceCP

Що се отнася до начина на работата с програмата за бази данни то тя е подробно описана в нейната документация.


Копиране на цяла позиция

Копирането на цяла позиция от baceCP се извършва в следния ред:
 1. стартиране на baceCP
 2. маркиране на желаната позиция
 3. копиране с Ctrl + C
 4. стартиране на Project Estimator (ако вече не е стартиран)
 5. вмъкване в Project Estimator с Ctrl + V


Копиране само на анализ

Копирането само на анализ се извършва по сходен начин. Специфичното е, че в baceCP трябва да бъде избрана функцията Копиране на анализ от контекстното меню (както е показано на Фиг. 7).

Фиг. 7
Фиг. 7.png


Копиране на ресурс от baceCP

Под копиране на ресурс се разбира копирането на конкретен вид материал, работник и прочие във вече отворен анализ в Project Estimator.

Това се извършва по сленият начин:
 1. Стартиране на baceCP (освен ако вече не е стартирана)
 2. Избиране на подходящата секция (за пример Материали) и маркиране на желаният ред
 3. Копиране с Ctrl + C
 4. Стартиране на Project Estimator (освен ако вече не е стартиран)
 5. Маркиране на ред и отваряне на панела с анализ
 6. Натискане на бутона за вмъкване от панела на анализа
Last edited Apr 21, 2014 at 7:53 AM by martinsimeonov, version 12

Comments

No comments yet.