This project is read-only.

Експортиране на КСС

В програмата са заложени серия от опции за експортиране на КССта в Excel. Най - използваната е тази за експорт на основната таблица.

За целта е направен специален диалог показана на Фиг. 16. В който може да бъде оказано къде да се запише таблицата, в какъв вид да бъде прехвърлена и прочие.

Експортиране на основната таблица

Първата стъпка е стартирането на диалога. Това става от менюто:
Експортиране > Експортиране към Excel
или с клавишната комбинация:
Ctrl + E

Фиг. 16:
Фиг. 16.png

По интересни опции са възможността за задаване на шаблонна таблица по, която КСС`то да бъде експортирано (на последния ред на Фиг. 16, ограден с червен правоъгълник).

Експортираните данни ще бъдат запаметени във файл, но е добавена отметката:
Стартиране на файла след
с отбелязването на която може да се отворят директно в Excel.

Last edited Apr 21, 2014 at 7:57 AM by martinsimeonov, version 4

Comments

No comments yet.