This project is read-only.

Шаблони за експортиране

Шаблоните за експортиране представляват опис на дефинирани колони за задачи и ресурси заедно с настройките за тях. Те се намират в диалога за ръчен експорт (показана на Фиг. 1), който се стартира от менюто:
Експортиране > Ръчно експортиране на график към Project

Избор на шаблон

Фиг. 1
template1.png

Изборът на шаблон се извършва от падащия списък в дясната страна на прозореца показан на Фиг. 1. Там се виждат имената на самите шаблони. Ако сте копирали допълнителни такива директно в директорията на програмата можете да използвате бутона за актуализация за да ги видите.

Запис на шаблон

Фиг. 2
template1.png

Преди да запишете шаблон е необходимо да сте направили всички необходими настройки. След това се натиска бутона с дискета в десния край на програмата (показан на Фиг.1). На Фиг. 2 ще видите, че основният панел се променя.

От полетата най - важното е името на файла. Имайте пред вид, че по подразбиране Project Estimator ще ви покаже името на последният отворен шаблон. Препоръчително е да го промените, като спазвате правилата за именуване на файлове.


Внимание: При проблем със записа на шаблони трябва да зададете права за писане и четене на директорията на Project Estimator в Program Files. Ако изпитвате затруднения за това можете да се обърнете към системния си администратор или да пишете в секцията за дискусии.

Допълнителна информация

Шаблоните се записват в директорията на програмата. Това позволява те да бъдат копирани или добавяни. Може да изпратите ваши шаблони на колеги и прочие. Директорията е:
C:\Program Files\Project Estimator\Templates\Project\*.xml

Всички шаблони се записват с разширение xml....

Last edited Apr 21, 2014 at 7:11 AM by martinsimeonov, version 6

Comments

No comments yet.