This project is read-only.

Създаване, запаметяване и отваряне на файл

Project Estimator притежава стандартна файлова архитектура. Това означава, че цялата информация по една сметка се съхранява в един файл. Респективно ръководството под файл ще се разбира пълно КСС.

Създаване на нов файл

При стартиране на Project Estimator по подразбиране се зарежда нов файл. Все пак създаването на нов файл се извършва от менюто:
Файл > Нов файл
или с клавишната комбинация:
Ctrl + N

Ако вече е зареден друг файл програмата ще ви предложи първо да го запаметите.

Запаметяване на файл

Аналогично на създаването на файл се извършва и запаметяването. От менюто:
Файл > Запамети
или с клавишната комбинация:
Ctrl + S

Името на сметката заедно с пътя до нея са изписани в лентата на прозореца. Ако има индикатор звезда * след него това означава че са извършени корекции по файла, които не са запаметени.

Ако файлът е нов програмата ще ви попита за име на файла и място където той да бъде записан.

Запаметяване с друго име*

Под Запаметяване с друго име се разбира стандартната функция Save As. Тя се стартира от менюто:
Файл > Запамети като

Отваряне на файл

Отварянето на файл се извършва от менюто:
Файл > Отвори
или с клавишната комбинация:
Ctrl + O

Допълнителна информация за сметката

Диалога за попълване на Допълнителна информация включва следните полета:
  • Име на обекта
  • Тип на обекта
  • РЗП
  • Описание на обекта
  • Инвеститор
  • Изготвил
Той може да бъде стартиран от менюто:
Обект > Допълнителна информация
Last edited Apr 21, 2014 at 7:50 AM by martinsimeonov, version 9

Comments

No comments yet.