This project is read-only.

Лицензиране на програмата

Лицензирането на Project Estimator се извършва през програмата User Central, която може да бъде намерена в старт менюто непосредствено под Project Estimator.

В това ръководство е описано как трябва да се добави потребител в няколко стъпки.

Програмата се стартира от старт менюто или от директорията на Project Estimator.

Внимание: За Windows 7, 8 и 8.1 тя трябва да се пусне в режим "Run As Administrator"

Добавяне на потребител

Фиг. 1 - Вход в User Central
Fig.1.PNG

След стартирането на User Central трябва да се въведат изпратените потребителско име и парола. Важно е да се изберат отметките за автоматичен вход и запомняне на паролата както е показано на Фиг. 1.

Фиг. 2 - Основен екран на User Central
Fig.2.PNG

Ако акаунтът е валиден се отива в основният интерфес показан на Фиг. 2.

Изпращане на серийни номера

Фиг. 3 - Диалог със серийни номера
Fig.3.PNG

Следващата стъпка е да бъде натиснат бутона Серийни номера с иконка на харддиск. Ще се стартира диалогът показан на Фиг. 3.

С бутона за копиране могат да бъдат копирани всички данни на куп и да бъдат изпратени по e-mail. В последствие лицензът ще бъде активиран.

Това може да се разбере след като се стартира Project Estimator и се избере от менюто:
Помощ > За програмата

Екранът трябва да изглежда като този на Фиг. 4, като е важно да пише вашето потребителско име и, че лицензът е активен.

Фиг. 4 - Проверка на лиценз
Fig.4.PNG


Внимание: Добре е ако Project Estimator е бил стартиран по време на лицензирането да бъде затворен и пуснат отново.

Last edited Apr 21, 2014 at 7:25 AM by martinsimeonov, version 3

Comments

No comments yet.