This project is read-only.

Работа с вградените бази данни на Project Estimator

Фиг. 1 - Меню с бази данни
Cannot resolve image macro, invalid image name or id.

Отварянето на базите данни става от менюто:
Бази данни > /избрана от вас база/

както е показано на Фиг. 1

Режим на разглеждане на базата данниСлед като базата данни бъде стартирана тя се зарежда в режим за разглеждане. Това ще рече, че може всяка една тема (за пример УСН01 - Земни работи) да бъде разглеждана по различните си раздели, както е показано на Фиг. 2.

В последствие може да бъде сменена от падащото меню над основната таблица в, която се съдържа пълен списък с темите.

Режим на търсене


При режима на търсене (Фиг. 3), който се стартира от радиобутона Търсене в горния ляв ъгъл, вече е достъпна цялата база данни. В основното поле за писане може да бъде изписан текст с който искате да търсите. С натискането на Enter се задейства търсенето.

Панел с анализ

Панелът с анализ се намира под основната таблица и се показва с бутона Покажи панел с анализ. Той е идентичен с основният панел с анализ на Project Estimator

Настройка на параметрите на анализа

Настройките на параметрите служат за това да окажете в процеса на добавяне на анализи към основната сметка как да се променят или не параметрите му. Това ще рече:
  • Часова ставка (трябва да бъде оказана колко да бъде)
  • Допълнителни разходи
  • Зануляване на коефициенти (т.е. заменянето им с 1.00)

Добавяне на анализ или ред в сметката

Има две възможности за ползване на базата данни. Едната е да бъде добавен анализ в съществуваща позиция. Другата е да бъде добавен нов ред с наименованието на избраната позиция от базата данни.

За да бъде добавен само анализ той трябва да бъде избран и да се натисне бутона Добави анализ към избрана позиция. Съответно в другият случай трябва да бъде избран бутона Добави нов ред с анализ.

Last edited Aug 28, 2015 at 2:42 PM by martinsimeonov, version 7

Comments

No comments yet.