This project is read-only.

Въведение в експортирането на графици

GanttPort2.png

В Project Estimator са заложени различни варианти за експортиране на графици в Project. Целта е в зависимост от конкретната задача потребителят да може да извлече максимално количество данни, без от друга страна да затормозява графика с излишна информация.

Видове експорт

Експортовете към Project се делят на два основни вида: автоматичен и ръчен, а експортираното съдържание може да бъде: задачи или задачи и ресурси.

За потребителите, които не желаят да се задълбочават в детайли е препоръчително да ползват автоматичният експорт.

Разбира се ръчният експорт дава много повече възможности и по - голяма гъвкавост в зависимост от крайните изисквания към графика.

Основната разлика между двата е, че в автоматичния избирате само колоните, които трябва да бъдат експортирани (измежду най - често използваните). В ръчният експорт избирате колона от Project Estimator и посочвате в коя колона от Project Manager да отидат данните. Това дава по голяма свобода на действие, но има и своите особености свързани с типове данни и прочие. Също така при този вариант са достъпни всички колони от PE.

Начин на експортиране

Основният принцип на експортирането е, че след експорта се зарежда Project, който ще ви попита по какъв начин и къде желаете да бъдат добавени данните.

Шаблони

Ръчният експорт е свързан с добавяне на серия от колони и настройки. Project Estimator позволява всички те да бъдат запазени като шаблон и в последствие да бъдат ползвани на готово.

Необходими настройки

Преди започване на работа е необходимо да бъдат направени настройки. Те се делят на два вида:
- настройки на Project - необходими са за да може да приеме данните коректно
- настройки за Project - необходими на PE за да намери Project и да му подаде безпроблемно данните.

Всички тези настройки се правят еднократно.

Можете да продължите със следните теми:

Last edited Apr 21, 2014 at 6:59 AM by martinsimeonov, version 10

Comments

No comments yet.