This project is read-only.

Заместване на ресурси

Заместването на ресурси е функия подсигурена с два независещи алгоритъма. Единият отговаря за заместването на стойности (например заместването на цена 0.00 лв с 1.43 лв) в справките за Труд, Материали и т.н.

Другият е предмет на настоящата страница и се извършва от основният прозорец на Project Estimator. Той се старитра с клавишната комбинация Ctrl + R или от менюто:
Редактиране > Заместване на ресурс

Фиг. 1 - Диалог за заместване на ресурс
Fig.2.PNG

Добрата практика е в полето на анализа да се копира реда с ресурса, който трябва да бъде заместен. В последствие се стартира диалога за заместване и с бутона за вмъкване (на Фиг. 1 е ограден с червено) може да се постави точният ресурс. Това спестява технически грешки при изписването му.

При следващата стъпка се поправят желаните стойности на вторият ред и се натиска бутона Заместване на ресурс (на Фиг. 1 е ограден с червено).
Last edited Apr 20, 2014 at 6:58 PM by martinsimeonov, version 5

Comments

No comments yet.